• KC Behaviors

תרבות ארגונית

הערכים המובילים אותנו ומהווים את המצפן הארגוני שלנו

הערכים המנחים אותנו מלווים את החברה עוד  מימי הקמתה. ערכים אלו עוברים, כחוט השני, בכל פעולותינו אל מול הצרכנים, השותפים העסקיים, המשקיעים והעובדים

  • אחריות אישית- אנחנו לוקחים בעלות על הפעולות שלנו ועל עתידנו.
  • אותנטיות - אנחנו פועלים באמינות מתוך יושרה מקצועית ואומץ לעשות את הדבר הנכון.
  • חדשנות - אנחנו מחויבים לרעיונות חדשניים המייצרים ערך עבור הלקוחות והצרכנים שלנו.
  • כבוד הדדי ואכפתיות - אנחנו מובילים גישה של כבוד, דאגה ואכפתיות כלפי העובדים והקהילות בהן אנו פועלים.


בחרנו לבטא את התרבות הארגונית שלנו על ידי הגדרת סט של 6 התנהגויות, אשר מובילות את העשייה היומיומית שלנו ומנחות אותנו בעשייה העסקית ובהתפתחות האישית.

  • בניית אמון - עלינו להיות פתוחים וכנים ולפעול מתוך כבוד להשקפות ולדעות אחרות.
  • קבלת החלטות - עלינו לתעדף את פעולותינו לשם והשגת יעדים והישגים יוצאי דופן.
  • תשוקה לנצח - עלינו לשאוף תמיד להיות הטובים ביותר ולהציב לעצמנו סטנדרטים גבוהים של אחריות ותוצאות.
  • לחשוב לקוח - הלקוחות נמצאים בלב הפעילות של קימברלי- קלארק ישראל ולכן עלינו לשאוף למצוא פתרונות ייחודים לצרכיהם באמצעות מגוון המשאבים העומדים לרשותנו.
  • שיפור מתמיד -עלינו לשתף בידע, לזהות הזדמנויות ולהסתגל במהירות לשינויים על מנת להבטיח שיפור מתמיד ויצירת ערך.
  • טיפוח כישרונות - על כל עובד לפעול למימוש הפוטנציאל שלו והפוטנציאל של הצוות שלו  ולהבטיח סביבת עבודה מעצימה ומניעה לביצוע מיטבי.